Naše filozofie je založena na následujících principech:

Spolupráce firem na vytvoření profilu zákazníka
V dnešní době existuje dostatek informací k vytvoření velmi přesného obrazu o potřebách a preferencích každého jednotlivého zákazníka. Proč se tak neděje? Na jedné straně firmy nejsou příliš důsledné ve využívání nashromážděných zákaznických dat. Na druhé straně, i kdyby byly, žádná z nich reálně nedokáže vytvořit přesný obraz zákazníka bez pomoci ostatních. Klíčem k řešení (a předmětem našeho know-how) je propojení zákaznických identit napříč firmami takovým způsobem, ze kterého benefitují všichni: zákazníci nejsou spamováni nerelevantními nabídkami, firmy dosahují vysoké marketingové efektivity při zachování své konkurenční výhody.

Plná kontrola zákazníků nad příchozí komunikací
Znepokojení zákazníků nad možnou ztrátou soukromí a nad množstvím nevyžádané korespondence stále vzrůstá. A není divu, uvážíme-li množství doručovaných reklamních letáků či to, že 98 procent světové emailové komunikace je spam... Zákazníci oceňují koncepty, které jim dávají plnou kontrolu nad příchozí korespondencí (vzpomeňme na Facebook!). Naše obchodní modely jsou proto založeny na možnosti zákazníků ovlivnit příchozí komunikaci.

Máte zájem se dozvědět více? Kontaktujte nás